EM Devices Corporation

新闻发布

新任总裁兼首席执行官的通知

我们很高兴地宣布,山本知弘 (Chihiro Yamamoto) 将于 2022 年 2 月 1 日被任命为 EM Device Corporation 的总裁兼首席执行官。

     【新董事会成员(2022年2月1日)】

会长                       細川 光作(Kosaku Hosokawa)

总裁兼首席执行官(CEO)  山本 知弘(Chihiro Yamamoto)

董事(CFO)             南  尚孝(Naotaka Minami)

董事(CTO)              小野 勉 (Tsutomu Ono)

外部董事                 馬上 英実(Hidemi Moue)

外部董事                 原島 克(Katsu Harashima)

审计师                      三宅 敏之(Toshiyuki Miyake)