EM Devices Corporation

小型信号继电器

产品列表

以提供多功能的畅销品,以及适合高密度封装的小型化,轻量化,薄型化,低消耗,耐环境的继电器以及更多优质产品。

特点

  • 外观小巧,轻薄,可实现高密度封装的紧凑型本体
  • 具有成本优势的低功耗型
  • 耐环境性能优良的塑料封装型
  • 具有小型化,高耐压化特点
  • 增加了SMT (表面贴装型)
  • 磁保持型
  • 所有型号均符合RoHS标准

产品一览表

型号 安装面积
(mm × mm)
触点类型 触点规格 线圈规格 下载
最大切换功率
(W・VA)
最大切换电压
(VDC・VAC)
最大开关电压
(A)
线圈额定功率
(mW)
额定线圈电压
(V)
製品画像 UA2 6.0 × 10.9 2c 30・37.5 220・250 1 100 ~ 230 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表
製品画像 UB2 7.7 (6.0) × 10.9 (标准)
6.0 (6.0) × 10.9 (窄脚)
2c 30・37.5 220・250 1 100 ~ 230 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表
製品画像 UC2 6.8 × 10.9
2c 30・37.5 220・250 1 100 ~ 140 3, 4.5, 5, 9, 12 目录           数据表
製品画像 UD2 8.7 (6.8) × 10.9(标准)
7.1 (6.8) × 10.9(窄脚)
2c 30・37.5 220・250 1 100 ~ 140 3, 4.5, 5, 9, 12 目录           数据表
製品画像 EA2 9.2 × 14.2 2c 30・62.5 220・250 1 100 ~ 200 3, 4.5, 5, 12, 24 目录           数据表
製品画像 EB2 11.7 (9.3) × 14.3 2c 30・62.5 220・250 1 100 ~ 200 3, 4.5, 5, 12, 24 目录           数据表
製品画像 EC2 7.5 × 15.0 2c 30・62.5 220・250 2 100 ~ 230 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表
製品画像 EE2 9.7 (7.5) × 15.0(标准)
7.7 (7.5) × 15.0(窄脚)
9.2 (7.5) × 15.0(焊点高度可靠)
2c 30・62.5 220・250 2 100 ~ 230 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表
製品画像 ED2 7.5 × 15.0 2c 30・62.5 220・250 1 50 ~ 70 1.5, 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表
製品画像 EF2 9.7 (7.5) × 15.0(标准)
7.7 (7.5) × 15.0(窄脚)
9.2 (7.5) × 15.0(焊点高度可靠)
2c 30・62.5 220・250 1 50 ~ 70 1.5, 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 目录           数据表

※括号的数字是继电器外壳的最大尺寸。

继电器是否适合取决于使用条件。
请确认继电器的具体使用条件。
如果您有任何问题请咨询我们。